kolumber PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

O nás

PONÚKAME SLUŽBY V OBLASTI PROJEKTOVANIA POZEMNÝCH STAVIEB, ODBORNÉHO PORADENSTVA V OBLASTI STAVEBNÍCTVA, INŽINIERSKU ČINNOSŤ A ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU BUDOV

História

OD ROKU 2005

Externý projektant pre rúzne projektové kancelárie v Bratislave a Považskej Bystrici

2013

Po nadobunutí odbornej spôsobilosti na SKSI o oblasti energetickej hospodárnosti budov sa venujeme Energetickej certifikácii budov

2016

Autorizovaný stavebný inžinier pre Konštrukcie pozemných stavieb č.6299*I1 ako člen SKSI


Náš tím


Ing. Matúš Kolumber

Autorizovaný stavebný inžinier SKSI

č.6299*I1 - Konštrukcie pozemných stavieb


- projektovanie pozemných stavieb

- energetická certifikácia budov

Ing. Marcela Kolumberová

- projektovanie pozemných stavieb

- vizualizácie